รายละเอียดในรูปแบบการส่งพระตรวจสอบพระเครื่อง


รูปแบบตรวจสอบพระเครื่อง

1.ท่านสามารถส่งรูปภาพพระเครื่องด้านหน้าและหลัง รวมถึงชื่อพระและรุ่น(กรณีไม่ทราบที่ทางสถาบันจะระบุให้ครับ) ชื่อผู้ครอบครองพระเครื่องในการออกบัตร รวมถึงชื่อที่อยู่ในการส่งบัตรรับรองผลฃ (ท่านสามารถส่งรูปให้ผมทางไลน์นี้ได้เลยนะครับผม)

2.ทางสถาบันต้องขอรบกวนโอนเงินจำนวน องค์ละ 300 บาท และค่าส่งบัตรรับรอง 50 บาท (เนื่องจากเป็นกฏของสถาบันต้องทำการโอนเงินก่อน กระผมจึงสามารถส่งพระให้ผู้ชำนาญในการตรวจสอบพระเครื่องได้ครับ) 
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วอีก 1 วัน ทางสถาบันจะส่งผลพระเครื่องให้ท่านทราบนะครับ และหลังจากนั้นอีก 11 วัน ทางสถาบันจะส่งบัตรรับรองพระเครื่องให้ท่านรวมถึงแจ้งรหัสไปรษณีให้ท่านนะครับผม
3.ทางสถาบันตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการ 5 ท่าน โดยตรงเชื่อถือได้100% ครับ มั่นใจได้แน่นอนครับว่าเป็นมาตรฐานสากล กรณีทำการซื้อขายพระเครื่องถือได้ว่าเป็นสิทธิของท่านครับทางสถาบันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบทุกกรณีครับ


--------------------------------------------------------------------------